FORTYKNINGSMIDDEL: Blandes i latex for å få en tykkere konsistens og dermed raskere resultat. 
Det behøves bare 1-5 % fortykningsmiddel, for at latexen skal begynne å  tykne.  
De mekaniske egenskapene påvirkes ikke av at man blander i fortykningsmiddel, latexen beholder sin elastisitet. 

Tørketiden blir litt lengre pr lag, når man benytter fortykningsmiddel.