FORTYKNINGSMIDDEL: Blandes i latex for å få en tykkere konsistens og dermed raskere resultat. 
Det behøves bara 1-3 % fortykningsmiddel, for at latexen skal begynne å  tykne.  Max 10 % for å få den kremaktig. 
De mekaniske egenskapene påvirkes ikke av at man blander i fortykningsmiddel, latexen beholder sin elastisitet. Man skal dog ikke overdosere!